SAGOSTUND

Sagostunderna bokas enskilt eller återkommande.

Tidsåtgång: 25 min per grupp

Kostnad: 4 500 kr för första gruppen. Resterande grupper på samma förskola 1500 kr/grupp

Moms och milersättning tillkommer