SAGOBUSSEN - EN DEL AV FÖRETAGET SAFIRA MAGIC

Safira Magic är ett icke vinstdrivande, socialt eventföretag som erbjuder kulturella upplevelser i form av kreativa mötesplatser, teaterföreställningar, sagostunder och historiska vandringar.

Till verksamheten hör upplevelsebussen: "Sagobussen". Bussen fungerar både som scen och rum för möten. Sagobussen har som mål att sprida gemenskap och läsglädje i mindre samhällen på landsbygden som saknar fasta kulturinstitutioner.

Verksamheten bygger på lekfull, inkluderande pedagogik med inslag av cirkuslek, trolleri, dockteater och böcker.

Ledord för verksamheten: gemenskap, fantasi, skapande, interaktion, inkludering

OM FÖRETAgET image