SAGOSTUNDER

Med utgångspunkt i sagans tema gestaltas berättelsen med hjälp av trolleri, dockteater eller drama och ibland musik. Alla sinnen får vara med.

Sagostunderna bokas enskilt eller återkommande.

Tidsåtgång: 25 min per grupp (max 18 barn)

Kostnad: 3 500 kr för första gruppen. Resterande grupper på samma förskola 1500 kr/grupp

Framkörningsavgift 500 kr samt milersättning 35 kr/mil tillkommer.