TROLLERIFÖRESTÄLLNING

Med glada trolleribubblor förtrollar vi världen! Föreställningarna erbjuds med olika teman.

Självkänsla: Var glad för den du är!

Vänskap: Att bli sams med sin ovän

Hållbarhet: Att ta hand om vår jord och varandra

Tid: Ca 30 minuter

Kostnad: 5 500 kr + milersättning